top of page

INTEGRITETSPOLICY

1. Kort om databeskyttelse

 

Generelle opplysninger

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Personopplysninger er alle opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. For detaljert informasjon om personvern, se vår personvernerklæring under denne teksten.

 

Datainnsamling på dette nettstedet

 

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?
Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedets operatør. Du finner kontaktinformasjonen til nettstedsoperatøren i avsnittet "Informasjon om den ansvarlige parten" i denne personvernerklæringen.

Hvordan samler vi inn opplysningene dine?
På den ene siden samles opplysningene dine inn ved at du oppgir dem til oss. Dette kan for eksempel være opplysninger du oppgir i et kontaktskjema.
Andre opplysninger samles inn automatisk eller med ditt samtykke av IT-systemene våre når du besøker nettstedet. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse opplysningene samles inn automatisk så snart du går inn på dette nettstedet.

Hva bruker vi opplysningene dine til?
Noen av opplysningene samles inn for å sikre en feilfri levering av nettstedet. Andre opplysninger kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du med hensyn til opplysningene dine?

Du har når som helst rett til å få gratis informasjon om opprinnelsen til, mottakeren av og formålet med dine lagrede personopplysninger. Du har også rett til å be om retting eller sletting av disse opplysningene. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandling, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket med virkning for fremtiden. Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. Videre har du rett til å klage til vedkommende tilsynsmyndighet.
Du kan når som helst kontakte oss om dette og andre spørsmål om personvern.

 

Analyseverktøy og tredjepartsverktøy

Når du besøker dette nettstedet, kan surfeatferden din bli analysert statistisk. Dette gjøres hovedsakelig med såkalte analyseprogrammer.

Detaljert informasjon om disse analyseprogrammene finner du i følgende personvernerklæring.

2. Vertskap

 

Vi hoster innholdet på nettstedet vårt hos følgende leverandør:

 

WIX

Leverandøren er Wix.com Ltd, 40 Namal Tel Aviv St, Tel Aviv 6350671, Israel (heretter "WIX").

WIX er et verktøy for å opprette og drifte nettsteder. Når du besøker nettstedet vårt, brukes WIX til å analysere brukeratferd, besøkskilder, regionen til besøkende på nettstedet og antall besøkende. WIX lagrer informasjonskapsler i nettleseren din som er nødvendige for presentasjonen av nettstedet og for å ivareta sikkerheten (nødvendige informasjonskapsler).

Dataene som samles inn via WIX, kan lagres på ulike servere over hele verden. WIX-serverne befinner seg blant annet i USA.

Nærmere opplysninger finnes i databeskyttelseserklæringen til WIX: https://de.wix.com/about/privacy.

Ifølge WIX er dataoverføring til USA og andre tredjeland basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler eller tilsvarende garantier i henhold til artikkel 46 i personvernforordningen. Detaljer finner du her: https://de.wix.com/about/privacy-dpa-users.

Bruken av WIX er basert på art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Vi har en legitim interesse i å sikre at nettstedet vårt presenteres så pålitelig som mulig. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO og § 25 nr. 1 TTDSG, i den grad samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens terminalenhet (f.eks. enhetens fingeravtrykk) som definert i TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Behandling av bestillinger

Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale (AVV) for bruk av ovennevnte tjeneste. Dette er en kontrakt som kreves av personvernlovgivningen, som sikrer at den bare behandler personopplysningene til de besøkende på nettstedet vårt i samsvar med våre instruksjoner og i samsvar med DSGVO.

 

3. Generelle merknader og obligatorisk informasjon

 

Beskyttelse av personopplysninger

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av personopplysningene dine svært alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte personvernreglene og denne personvernerklæringen.
Når du bruker dette nettstedet, samles det inn ulike personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette gjøres.
Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Det er ikke mulig å beskytte opplysningene fullstendig mot at tredjeparter får tilgang til dem.

 

Merknad om ansvarlig organ

Den ansvarlige for databehandlingen på dette nettstedet er:

 

Marcus Walter 

Walter Service AS

Dalsveien 89

4634 Kristiansand

Mail:      saksesliping@gmail.com

Phone:  +47 930 25 555

Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

 

Lagringsperiode

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæringen, vil personopplysningene dine forbli hos oss til formålet med behandlingen av opplysningene ikke lenger gjelder. Hvis du fremsetter en berettiget anmodning om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil opplysningene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlige grunner til å lagre personopplysningene dine (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil opplysningene bli slettet når disse grunnene ikke lenger gjelder.

 

Generell informasjon om det rettslige grunnlaget for databehandling på dette nettstedet

Hvis du har samtykket til databehandling, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av art. 6 (1) bokstav a DSGVO eller art. 9 (2) bokstav a DSGVO hvis spesielle kategorier av data behandles i samsvar med art. 9 (1) DSGVO. Ved uttrykkelig samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland skjer databehandlingen også på grunnlag av art. 49 (1) a DSGVO. Hvis du har samtykket til lagring av informasjonskapsler eller til tilgang til informasjon på terminalenheten din (f.eks. via enhetens fingeravtrykk), utføres databehandlingen i tillegg på grunnlag av § 25 (1) TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst. Hvis dataene dine er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse, behandler vi dataene dine på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen. Hvis opplysningene dine er nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse, behandler vi dem dessuten på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav c i personvernforordningen. Videre kan databehandlingen utføres på grunnlag av vår berettigede interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO. Informasjon om det relevante rettsgrunnlaget i hvert enkelt tilfelle er gitt i de følgende avsnittene i denne personvernerklæringen.

 

Merknad om overføring av opplysninger til USA og andre tredjeland

Vi bruker blant annet verktøy fra selskaper i USA eller andre tredjeland som ikke er sikre i henhold til personvernlovgivningen. Hvis disse verktøyene er aktive, kan personopplysningene dine bli overført til disse tredjelandene og behandlet der. Vi vil påpeke at det ikke kan garanteres noe personvernnivå som kan sammenlignes med det i EU i disse landene. For eksempel er amerikanske selskaper forpliktet til å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som registrert kan gå til rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. etterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent lagrer opplysningene dine på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

 

Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst tilbakekalle et samtykke du allerede har gitt. Lovligheten av databehandlingen som er utført frem til tilbakekallingen, påvirkes ikke av tilbakekallingen.

 

Rett til å motsette seg datainnsamling i spesifikke tilfeller og direkte markedsføring (art. 21 i personvernforordningen)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å MOTSETTE DEG BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE AV GRUNNER SOM SKYLDES DIN SPESIELLE SITUASJON; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE RETTSLIGE GRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN ER BASERT PÅ, FINNER DU I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU PROTESTERER, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGENE DINE, MED MINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER BEHANDLINGEN SKJER FOR Å FASTSETTE, GJØRE GJELDENDE ELLER FORSVARE RETTSKRAV (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 21 NR. 1 I DSGVO).

HVIS PERSONOPPLYSNINGENE DINE BEHANDLES MED HENBLIKK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å MOTSETTE DEG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM DEG MED HENBLIKK PÅ SLIK MARKEDSFØRING; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING I DEN GRAD DEN ER KNYTTET TIL SLIK DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU PROTESTERER, VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE DERETTER IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 NR. 2 I DSGVO).

Rett til å klage til vedkommende tilsynsmyndighet

Ved brudd på personvernforordningen skal de registrerte ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der de har sitt vanlige bosted, sitt arbeidssted eller der det påståtte bruddet fant sted. Retten til å klage berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert opplysninger som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av opplysningene til en annen ansvarlig, vil dette bare bli gjort i den grad det er teknisk mulig

Informasjon, retting og sletting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du når som helst rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, hvis aktuelt, en rett til retting eller sletting av disse dataene. Du kan når som helst kontakte oss for dette formålet og for ytterligere spørsmål om personopplysninger

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. For å gjøre dette kan du når som helst kontakte oss. Retten til å begrense behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene dine som er lagret av oss, trenger vi vanligvis tid til å sjekke dette. Så lenge verifiseringen pågår, har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

  • Hvis behandlingen av personopplysningene dine skjedde/skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.

  • Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du trenger dem for å utøve, forsvare eller gjøre gjeldende rettskrav, har du rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine i stedet for sletting.

  • Hvis du har fremmet en innsigelse i henhold til art. 21 (1) DSGVO, må det foretas en avveining av dine og våre interesser. Så lenge det ennå ikke er avgjort hvem sine interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse opplysningene - bortsett fra lagring - bare behandles med ditt samtykke eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til en viktig offentlig interesse for Den europeiske union eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. Du gjenkjenner en kryptert forbindelse på at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og på låssymbolet i nettleserlinjen.
Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss, leses av tredjeparter.

Innsigelse mot e-post med reklame

Vi motsetter oss herved bruk av kontaktdata som er publisert innenfor rammen av avtrykksplikten for å sende reklame og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig forespurt. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uoppfordret sending av reklameinformasjon, for eksempel ved spam-e-post.

4. Datainnsamling på dette nettstedet

 

Informasjonskapsler

Nettsidene våre bruker såkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er små datapakker som ikke forårsaker noen skade på sluttenheten din. De lagres enten midlertidig for varigheten av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler) på sluttenheten din. Sesjonsavhengige informasjonskapsler slettes automatisk ved slutten av besøket ditt. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på sluttenheten din til du sletter dem selv eller til de slettes automatisk av nettleseren din.
Informasjonskapsler kan komme fra oss (førsteparts informasjonskapsler) eller fra tredjepartsselskaper (såkalte tredjeparts informasjonskapsler). Tredjeparts informasjonskapsler gjør det mulig å integrere visse tjenester fra tredjepartsselskaper på nettsteder (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).
Informasjonskapsler har ulike funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendige, ettersom visse funksjoner på nettstedet ikke vil fungere uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler kan brukes til å evaluere brukeratferd eller til reklameformål.
Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen, for å tilby visse funksjoner som du har bedt om (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler for å måle nettpublikummet) (nødvendige informasjonskapsler) lagres på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO, med mindre et annet rettsgrunnlag er angitt. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å lagre nødvendige informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av sine tjenester. Hvis det er bedt om samtykke til lagring av informasjonskapsler og sammenlignbare gjenkjenningsteknologier, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av dette samtykket (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO og § 25 nr. 1 TTDSG); samtykket kan tilbakekalles når som helst.
Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillater informasjonskapsler i individuelle tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset.
Du kan finne ut hvilke informasjonskapsler og tjenester som brukes på dette nettstedet i denne personvernerklæringen.

 

Kontaktskjema

Hvis du sender oss forespørsler via kontaktskjemaet, vil opplysningene dine fra forespørselsskjemaet, inkludert kontaktinformasjonen du oppgir der, bli lagret av oss for å behandle forespørselen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke disse opplysningene videre uten ditt samtykke.
Behandlingen av disse opplysningene er basert på art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen dersom forespørselen din er knyttet til gjennomføringen av en kontrakt eller er nødvendig for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv håndtering av henvendelsene til oss (art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO) eller på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO) hvis du har bedt om dette; samtykket kan når som helst trekkes tilbake.
Opplysningene du oppgir i kontaktskjemaet, lagres hos oss inntil du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til å lagre dem eller formålet med lagringen ikke lenger gjelder (f.eks. etter at vi har avsluttet behandlingen av forespørselen din). Obligatoriske lovbestemmelser - særlig oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

 

Forespørsel via e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil henvendelsen din, inkludert alle personopplysninger (navn, forespørsel), bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi gir ikke disse opplysningene videre uten ditt samtykke.
Behandlingen av disse opplysningene er basert på art. 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen dersom forespørselen din er knyttet til gjennomføringen av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføringen av tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv behandling av henvendelsene til oss (art. 6 nr. 1 bokstav f DSGVO) eller på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 bokstav a DSGVO) hvis du har bedt om dette; samtykket kan tilbakekalles når som helst.
Opplysningene du sender oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss til du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til å lagre dem eller formålet med å lagre opplysningene ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - særlig lovbestemte oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.

5. plugins og verktøy

 

Google Maps

Dette nettstedet bruker karttjenesten Google Maps. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
For å kunne bruke funksjonene til Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Hvis Google Maps er aktivert, kan Google bruke Google Fonts for enhetlig skriftvisning. Når du åpner Google Maps, laster nettleseren din de nødvendige webfonter inn i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekster og fonter riktig.
Bruken av Google Maps er av interesse for en tiltalende presentasjon av våre nettbaserte tilbud og en enkel lokalisering av stedene som er angitt av oss på nettstedet. Dette utgjør en berettiget interesse i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen. I den grad et tilsvarende samtykke er forespurt, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO og § 25 para. 1 TTDSG, i den grad samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens terminalenhet (f.eks. enhetens fingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles når som helst.
Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ og https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Mer informasjon om håndtering av brukerdata finner du i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. E-handel og betalingsleverandører

 

Behandling av kunde- og kontraktsopplysninger

Vi samler inn, behandler og bruker personlige kunde- og kontraktsdata for å etablere, strukturere innholdet i og endre våre kontraktsforhold. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av dette nettstedet (bruksdata) bare i den grad dette er nødvendig for å gjøre det mulig for brukeren å bruke tjenesten eller for å fakturere brukeren. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 nr. 1 bokstav b DSGVO.
De innsamlede kundeopplysningene slettes etter fullføring av bestillingen eller avslutning av forretningsforholdet og utløp av eventuelle eksisterende lovbestemte oppbevaringsperioder. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

 

Dataoverføring ved inngåelse av en kontrakt for tjenester og digitalt innhold

Vi overfører bare personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig innenfor rammen av kontraktsbehandlingen, for eksempel til kredittinstitusjonen som er bestilt med betalingsbehandlingen.
Videre overføring av data finner ikke sted, eller bare hvis du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Opplysningene dine vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

bottom of page