top of page

IMPRESSUM

Informasjon i henhold til § 5 TMG

 

Walter Service AS

Marcus Walter

Dalsveien 89

4634 Kristiansand

Norge

Kontakt

E-post: saksesliping@gmail.com

Telefon: +47 930 25 555

Webdesign: w.design, Nürnberg

Identifikasjonsnummer for merverdiavgift
Identifikasjonsnummer for merverdiavgift i henhold til § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 358 392 465
NO 929 308 824


Tvisteløsning for forbrukere/universelt forliksråd
Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for et forbrukervoldgiftsnemnd.

Opphavsrett
Innholdet og verkene på sidene på dette nettstedet som er opprettet av operatøren av dette nettstedet, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Reproduksjon, redigering, bearbeiding og enhver form for utnyttelse utenfor de bruksområdene som er uttrykkelig tillatt i henhold til opphavsrettsloven, krever skriftlig samtykke fra den ansvarlige. I den grad dette nettstedet inneholder innhold som ikke er opprettet av operatøren av nettstedet, tas det hensyn til opphavsrettighetene til tredjeparter, og tredjepartsinnhold er merket i samsvar med dette. Hvis du blir oppmerksom på brudd på opphavsretten, vennligst informer oss. Hvis vi blir oppmerksomme på en krenkelse, vil vi fjerne det aktuelle innholdet umiddelbart.

Ansvar for innhold
Som tjenesteleverandør er vi ansvarlig for vårt eget innhold på disse sidene i samsvar med generelle lover. Som tjenesteleverandør er vi imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret informasjon fra tredjeparter eller til å undersøke omstendigheter som tyder på ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i samsvar med generelle lover forblir upåvirket av dette. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid bare mulig fra det tidspunktet en konkret overtredelse av loven blir kjent. Hvis vi blir kjent med slike overtredelser, vil vi fjerne det aktuelle innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker
Nettstedet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder fra tredjeparter som vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke påta oss noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene. De lenkede sidene ble kontrollert for mulige lovbrudd på tidspunktet for lenkingen. Intet ulovlig innhold var identifiserbart på tidspunktet for lenkingen. En permanent kontroll av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Hvis vi får kjennskap til lovbrudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

bottom of page